Walne Zabranie Bezpartyjnych Wielkopolska

Walne zgromadzenie członków ruchu samorządowego Bezpartyjni – Wielkopolska odbyło się 12 marca w Tarnowie Podgórnym. Uczestniczyli w nim bezpartyjni prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie z wielkopolskich miast i wsi, a także radni i działacze samorządowi między innymi Prezes PRO, Ryszard Grobelny.

Ryszard Grobelny we czasie wystąpienia na Walnym Bezpartyjnych Samorządowców Wielkopolska. Autor zdjęcia Adam Michta/@Nasz Głos Poznański

 

PRO porozumiewa się z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Stowarzyszenie PRO podpisze z Bezpartyjnymi Samorządowcami porozumienie o współpracy w przygotowaniach do wyborów samorządowych  w 2018r.  Poniżej treść proponowanego Porozumienia

Porozumienie
Polski samorząd od pierwszych dni zmian demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej konsekwentnie i z powodzeniem pnie się w górę obywatelskiego uznania i zaufania.  Polski samorząd stał się miejscem nowoczesnego patriotyzmu i kultywowania lokalnych tradycji gospodarności i odpowiedzialności za los współmieszkańców. To najlepsze świadectwo umiejętności wykorzystania szansy stania się pełnoprawnym członkiem instytucji europejskich i to najlepsze, co można dać obywatelom.
Zasada partycypacji winna przyświecać wszelkim zmianom ustrojowym, tak aby samorząd i jego przedstawiciele wybrani w najbardziej demokratycznych i nieograniczonych wyborach mogli wypowiadać się i decydować bez narzucanej poprawności w sprawach istotnych dla rozwoju Małych Ojczyzn – fundamentu regionów. Dzięki temu do rzeczywistości prawnej należy wprowadzać rozwiązania umożliwiające większy udział w podejmowaniu decyzji przez społeczności lokalne i ich przedstawicieli – prawdziwych gospodarzy regionów i wspólnot.            Zgodnie z zasadą pomocniczości organizacje będące stronami POROZUMIENIA prowadzą działania jednoczące środowiska samorządowe z Poznania i województwa wielkopolskiego. Mając na uwadze wspólnotę celów, zbieżność poglądów co do roli i funkcji lokalnych wspólnot samorządowych postanawiamy za zgodą członków naszych organizacji podjąć współpracę, której zakres określają poniższe zapisy.

Strony porozumienia postanawiają:

  1. Poznański Ruch Obywatelski PRO podejmie współpracę z Ruchem Społeczno-Samorządowym Bezpartyjni – Wielkopolska.
  2. Poznański Ruch Obywatelski PRO i Ruch Społeczno-Samorządowy Bezpartyjni
    – Wielkopolska postanawiają powadzić wspólne działania, mające na celu konsolidację niezależnych środowisk samorządowców i działaczy miejskich na terenie Miasta Poznania
  3. Obie strony deklarują współdziałanie w przygotowaniach do wyborów samorządowych, w szczególności w zakresie tworzenia list wyborczych w wyborach do Rady Miasta Poznania.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Link do treści w pliku pdf.
Porozumienie z Bezpartyjnymi Samorządowcami

STOP PARTIOM – akcja zbierania podpisow

Projekt ustawy „Stop partiom politycznym w samorządach” to nie tylko
projekt zmian w kodeksie wyborczym w wyborach samorządowych, ale również
akcja społeczna stoppartiom.pl mająca na celu oddolną aktywizację Obywateli.

Dziś w Polsce partie mają uprzywilejowaną pozycję względem Obywateli.
Przejawem tego jest nierówne i niesprawiedliwe traktowanie różnych
podmiotów w wyborach samorządowych, szczególnie w wyborach na poziomie Rad
Gmin i Rad Miejskich oraz w wyborach bezpośrednich na Wójta, Burmistrza i Prezydenta.

Partie polityczne, z racji finansowania z budżetu Państwa, mają olbrzymią
przewagę nad komitetami wyborców już na samym starcie. Do tego dochodzą
przywileje w postaci czasu antenowego w środkach masowego przekazu, czy
pierwszeństwo w losowaniu numeru listy względem komitetów lokalnych.

Dlatego domagamy się zakazu startu w wyborach samorządowych dla partii
politycznych i wyrównanie wszystkim podmiotom szans w wyborach. Powiedz z
nami „Stop partiom w samorządach” i zaangażuj się w akcję.

Poprzyj projekt
i pobierz formularz.

lub bezpośrednio z tej strony lista-poparcia-stop-partiom

Podpisy prosimy wysłać listem poleconym na adres:

Fundacja Bezpartyjni Samorządowcy

ul. Ruska 61 lok.6

50-079 Wrocław