Wyniki Walnego Zebrania Członków

W czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PRO doszło do zmiany składu Zarządu PRO. Nowy skład liczy nadal 9 członków, Prezesem ponownie wybrany został Ryszard Grobelny, v-ce prezesami Wojciech Wośkowiak oraz Grzegorz Steczkowski, na stanowisko Sekretarza Zarządu powróciła Barbara Nowaczyk-Gajdzińska. Anna Chodorowska zastąpiła Grzegorz Steczkowskiego na stanowisku Skarbnika natomiast Sławomir Smól, Joanna Frankiewicz, Tomasz Kayser oraz Adam Babicz zostali członkami Zarządu

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Poznańskiego

Delegacja PRO weźmie udział w obchodach rocznicy Powstania Poznańskiego 1956r. Obchody rozpoczną się udziałem we mszy Św. u ojców Dominikanów o godzinie 17:00, następnie nastąpi przemarsz pod pomnik na pl. Mickiewicza i złożenie kwiatów. Początek obchodów na placu o godzinie 18:30. Prosimy członków PRO o przybycie na plac.

Zmiana adresu Walnego Zebrania PRO

Szanowni Państwo

zwołuję Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Poznański Ruch Obywatelski, które odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 roku o godz. 18:45 w Jeżyckim Centrum Kultury, ul. Jackowskiego 5-7 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego)

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego statutem kworum w wyznaczonym terminie, wyznaczam drugi termin Walnego Zebrania na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 19:00 w Jeżyckim Centrum Kultury, ul. Jackowskiego 5-7 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego)

Walne Zebranie PRO

Na 29 czerwca, czw. godzinę 18.45 Zarząd PRO ustalił pierwszy termin Walnego Zebrania Stowarzyszenia PRO. Termin drugi to godzina 19:00. Zebranie odbędzie się w Naszym Klubie przy ul. Woźnej 10 w Poznaniu

Zebranie Zarządu PRO

W piątek, 9 czerwca 2017 odbędzie się zebranie Zarządu PRO poświęcone sprawom bieżącym, personalnym oraz organizacji Walnego Zebrania PRO

Godzina 19:00, Nasz Klub ul. Woźna 10.